Language:  English |  Turkish |  Swedish |  Finnish |  Spanish |  Croatian |  German |  French |  Czech
 

Boj za svobodné užívání prémiových doutníků

Cigar Rights of Europe (CRE) je veřejná spotřebitelská advokační skupina, usilující o ochranu individuálních práv na požitek z prémiových doutníků. Dosah vlivu protitabákových hnutí se během uplynulých dvaceti let se zvýšil a vaše možnost vychutnávat si prémiové doutníky a svobodně se účastnit této relaxační společenské aktivity je systematicky regulována a omezována. Členstvím v CRE se váš hlas přidává k boji proti zvyšování daní a zákazům kouření.

Poslání CRE

CRE je mezinárodní advokační organizace věnující se ochraně práv pěstitelů, výrobců, prodejců a spotřebitelů prémiových doutníků. Svou snahou bojovat proti hrozbám dopadajícím na produkci, prodej a užívání prémiových doutníků, slouží CRE jako veřejný hlas v záležitostech významných pro celé odvětví a zejména pak pro spotřebitele doutníků v Evropě.

Zaujměte postoj

CRE je hnutím řadových členů, a je potřeba, abyste přidali svůj hlas k našemu. V množství je síla a společně můžeme změnit směřování politiky, všeobecné vnímání i volby. Zapojte se již dnes jen za 25,- € ročně (individuální členství) nebo 100,- € (firemní členství) a pomůžete nám bojovat za vaše práva. Uhraďte prosím každoroční členský příspěvek bankovním převodem nebo přes PayPal.

Kancelář CRE

Cigar Rights of Europe e.V. Im Muensteresch 4 48159 Münster Německo
 
 

Přihlaste se ke členství


Please enter the security code:
security code
Security Code:

Odeslat

nebo jen pro newsletter


Please enter the security code:
security code
Security Code:

Odeslat